Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Οι ασφαλίσεις ευθύνης καλύπτουν τον ασφαλιζόμενο για τις οικονομικές συνέπειες της Αστικής του Ευθύνης από αδικοπραξία, όπως ορίζει ο Αστικός Κώδικας στα σχετικά του άρθρα, για ποσά που θα υποχρεωθεί να καταβάλει σε τρίτους. Δηλαδή, καλύπτονται Σωματικές Βλάβες, Υλικές Ζημιές η Οικονομικές απώλειες που θα προξενηθούν σε τρίτους, από πράξεις η παραλείψεις του ασφαλισμένου. Φυσικά δεν καλύπτονται οι σκόπιμες ενέργειες που προέρχονται από δόλο του ασφαλισμένου.

Η επαγγελματική αστική ευθύνη είναι η πιο διαδεδομένη και καλύπτει τον ασφαλισμένο επαγγελματία από λάθη και παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

Γιατροί κάθε ειδικότητας, φαρμακοποιοί, λογιστές, δικηγόροι, πολιτικοί μηχανικοί και εργολάβοι οικοδομών, είναι συχνά στο στόχαστρο δικαστικών διαμαχών με απαιτήσεις εκατομμυρίων, για λάθη και παραλείψεις .

insurance-fraud-hd-wallpaper-hdwallwide.com_ αντίγραφο

Οι ασφαλίσεις ευθύνης καλύπτουν τον ασφαλιζόμενο για τις οικονομικές συνέπειες της Αστικής του Ευθύνης από αδικοπραξία, όπως ορίζει ο Αστικός Κώδικας στα σχετικά του άρθρα, για ποσά που θα υποχρεωθεί να καταβάλει σε τρίτους. Δηλαδή, καλύπτονται Σωματικές Βλάβες, Υλικές Ζημιές η Οικονομικές απώλειες που θα προξενηθούν σε τρίτους, από πράξεις η παραλείψεις του ασφαλισμένου. Φυσικά δεν καλύπτονται οι σκόπιμες ενέργειες που προέρχονται από δόλο του ασφαλισμένου.

Η επαγγελματική αστική ευθύνη είναι η πιο διαδεδομένη και καλύπτει τον ασφαλισμένο επαγγελματία από λάθη και παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

Γιατροί κάθε ειδικότητας, φαρμακοποιοί, λογιστές, δικηγόροι, πολιτικοί μηχανικοί και εργολάβοι οικοδομών, είναι συχνά στο στόχαστρο δικαστικών διαμαχών με απαιτήσεις εκατομμυρίων, για λάθη και παραλείψεις .

Back to top
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram