Τα πρόσφατα

νέα μας

Πως ανανεώνεται το ασφαλιστήριο μου;

Η ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται πάνω στο ασφαλιστήριο, έχοντας ημερομηνία έναρξης και λήξης, και συνήθως διαρκεί για ένα έτος, εξάμηνο, τρίμηνο, και μήνα. Η ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με τον νόμο αρχίζει με την εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλίστρων, που αντιστοιχούν στο χρονικό αυτό διάστημα.

Όλες οι εταιρείες για τα ασφαλιστήρια όλων των κατηγοριών όπως για παράδειγμα ζωής, υγείας, σύνταξης, , κατοικίας, επιχείρησης, οχημάτων, αστικής ευθύνης, σκαφών, cyber κ.α εκδίδουν μια ειδοποίηση πληρωμής ανανέωσης, που αναγράφει το νέο χρονικό διάσημα ασφάλισης, τα νέα ασφάλιστρα και τις παροχές ή όρους που θα ισχύουν στην ανανέωση της ασφάλισης που έπεται.

Η ειδοποίηση αυτή γνωστοποιείται στον ασφαλισμένο πελάτη ένα μεγάλο διάστημα πριν τη λήξη της τρέχουσας οφειλής, τουλάχιστον 25, 30, 40, 60 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου, ώστε ο ασφαλισμένος να έχει το χρονικό περιθώριο να προγραμματίσει έγκαιρα την πληρωμή του ασφαλιστηρίου του. Επιπλέον η έγκαιρη γνωστοποίηση δίνει τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο σε συνεργασία με το διαμεσολαβητή του, να θυμηθεί την ασφαλιστική του κάλυψη, και εάν επιθυμεί να τροποποιήσει τις καλύψεις και τα κόστη του συμβολαίου του.

Ο πελάτης ειδοποιείται μέσω email, ταχυδρομείου, sms, app, από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή που συνεργάζεται και του παρέχονται πολλοί τρόποι επιλογών πληρωμής της ανανέωσης του ασφαλιστηρίου του. Κατόπιν αποστέλλεται το νέο ασφαλιστήριο.
Με την έγκαιρη πληρωμή των ασφαλίστρων, ο πελάτης ανανεώνει την κάλυψη του και παραμένει ασφαλισμένος.

Leave comments

Your email address will not be published.*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to top
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram