Τα πρόσφατα

νέα μας

Πως μπορείτε να ενισχύσετε την κάλυψη υγείας του ασφαλιστηρίου σας;

Με ποια επιδόματα ενισχύεται η ασφαλιστική κάλυψη υγείας;

Οι πελάτες που διατηρούν νοσοκομειακά ασφαλιστήρια, μπορούν να προσθέσουν ορισμένα επιδόματα, για να ενισχύσουν την κάλυψη τους. Σε περίπτωση ασθενείας ή ατυχήματος, θα λαμβάνουν και μετρητά χρήματα στο χέρι.

Τα Επιδόματα αυτά είναι συνοπτικά τα κάτωθι:

Θάνατος από ατύχημα -ΘΑ: καταβάλλεται αποζημίωση στους δικαιούχους, σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από ατύχημα. Το κεφάλαιο διπλασιάζεται εάν ο ασφαλισμένος είναι επιβάτης σε δημόσιο μέσο μεταφοράς, από αέρα, θάλασσα και ξηρά, σε τροχαίο ως πεζός, οδηγός, επιβάτης, αγρότης/χειριστής αγροτικού μηχανήματος με νόμιμη άδεια.

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα και Ασθένεια-ΜΟΑ: καταβάλλεται αποζημίωση στον ασφαλισμένο σε δύο δόσεις, επειδή ασθένεια ή ατύχημα, του προκάλεσε μόνιμη ολική ανικανότητα να ασκήσει το επάγγελμά του ή άλλο επάγγελμα με αμοιβή ή κέρδος. (Το ποσό διπλασιάζεται σύμφωνα με τα παραπάνω).

Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα και Ασθένεια- ΜΑ: καταβάλλεται χρηματική αποζημίωση στον ασφαλισμένο σε δύο δόσεις, επειδή ασθένεια ή ατύχημα, του προκάλεσε μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα να ασκήσει το επάγγελμά του ή άλλο επάγγελμα με αμοιβή ή κέρδος. (Το ποσό διπλασιάζεται σύμφωνα με τα παραπάνω).

Απώλεια Εισοδήματος λόγω Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια ή Ατύχημα- ΑΕ: καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση στον ασφαλισμένο, για κάθε ημέρα που απέχει από την εργασία του, εάν μείνει πρόσκαιρα ολικά ανίκανος να ασκήσει το επάγγελμά που ασκούσε κατά τη στιγμή που εκδηλώθηκε η ανικανότητα από ασθένεια ή ατύχημα. Σε περίπτωση μερικής άσκησης επαγγέλματος, η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται κατά το ήμισυ.

Back to top
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram