Τα πρόσφατα

νέα μας

Σε ποιους απευθύνεται μια ασφάλιση κατοικίας;

Μια ασφάλιση κατοικίας απευθύνεται σε:

  • Ιδιοκτήτες που διαμένουν στην κατοικία και επιθυμούν να ασφαλίσουν το κτήριο ή και το περιεχόμενο τους
  • Ιδιοκτήτες κατοικιών που ενοικιάζουν το ακίνητο τους σε τρίτους
  • Ενοικιαστές που επιθυμούν να ασφαλίσουν το περιεχόμενο της κατοικίας τους ή και την οικοδομή, εφόσον έχουν προβεί σε βελτιώσεις επι του κτηρίου, με την προϋπόθεση στο ασφαλιστήριο να αναφέρεται αναλυτικά ποιος είναι ο δικαιούχος της αποζημίωσης
  • Δανειολήπτες για την εξασφάλιση της αποπληρωμής του δανείου τους

Η ασφάλεια κατοικίας παρέχει την δυνατότητα να καλυφθούν πλήθος κινδύνων – οι επιλογές του ενδιαφερόμενου είναι πολλές – και φθορών στο οίκημα. Στην ασφαλιστική αγορά υπάρχει πλήθος προγραμμάτων τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε πολίτη, στην αξία της κατοικίας του αλλά και το σημαντικότερο στις οικονομικές του δυνατότητες.

Μην αφήνετε εκτεθειμένη την περιουσία σας, προστατέψτε την.

Back to top
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram