Τα πρόσφατα

νέα μας

Τα πλεονεκτήματα της (δυσεύρετης) μικτής ασφάλισης

Δύο βασικές ανάγκες που απασχολούν τους ανθρώπους κυρίως από ηλικίες 30 έως 50 ετών και με οικογενειακή κατάσταση έγγαμη, με ένα ή περισσότερα παιδιά, είναι από τη μία η αποταμίευση για επίτευξη μελλοντικών στόχων (εκπαιδευτική, επαγγελματική αποκατάσταση παιδιού ή σύνταξη γονέως) και από την άλλη η κάλυψη σε περίπτωση ξαφνικής απώλειας ζωής, ώστε να αντιμετωπιστούν τα έξοδα επιβίωσης και άλλες τυχόν υποχρεώσεις.

Η μικτή ασφάλιση απαντά ταυτόχρονα σε αυτά τα δύο πιθανά σενάρια. Με λίγα λόγια, ή όλα θα πάνε καλά στη ζωή ενός ανθρώπου και μετά από 20-25 χρόνια θα απολαμβάνει τη σύνταξή του ή την αποκατάσταση των παιδιών του ή ξαφνικά ένα γεγονός – μια ασθένεια, ένα ατύχημα θα του στερήσει αυτή τη δυνατότητα.

Στο παρελθόν το σύνολο σχεδόν των ασφαλιστικών εταιρειών παρείχε το συνδυασμό αυτών των δύο αναγκών, δηλαδή τη μικτή ασφάλιση, ωστόσο σήμερα η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται από ελάχιστες εταιρείες.

Αν δε κάποιος θέλει να αναζητήσει και τα καλύτερα δυνατά, τεχνικά χαρακτηριστικά,μπορεί να καταλήξει σε μια επιλογή.

Προφανέστατα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι το τεχνικό επιτόκιο, γιατί βοηθάει αποτελεσματικά στην ασφαλή συγκέντρωση ενός αποταμιευτικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με το καλύτερο δυνατό ετήσιο ασφάλιστρο.

Ένα χαρακτηριστικό που έχει εκλείψει από τα προϊόντα που προσφέρονται στην αγορά, είναι το δικαίωμα σε πιθανή υπεραπόδοση, το δικαίωμα δηλαδή του πελάτη σε πιθανή επίτευξη καλύτερων επιτοκίων και άρα μεγαλύτερης απόδοσης στο κεφάλαιο που θα λάβει στη λήξη του συμβολαίου του.

Διότι αν κάποιος έχει προϊόντα χαμηλού τεχνικού επιτοκίου και τη δυνατότητα να αποταμιεύσει για μακρύ χρονικό διάστημα (άνω των 20 ετών), είναι αρκετά πιθανό να υπάρξουν χρονιές που η εταιρεία θα μπορέσει να αποδώσει πάνω το τεχνικό επιτόκιο και άρα να δώσει παραπάνω όφελος στον πελάτη.

Και πάντως ο πελάτης δε θα νιώσει σε εκείνες τις περιόδους που μπορεί το επιτόκιο να είναι λίγο χαμηλότερο, ότι το προϊόν του δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του – γιατί η εταιρεία έχει φροντίσει ώστε το τεχνικό επιτόκιο να είναι σε κάθε περίπτωση, αρκετό για την επίτευξη του στόχου του συμβολαίου.

Η προστασία από απώλεια ζωής, η σημαντική αποταμίευση, αλλά και οι μέθοδοι ανταποδοτικότητας είναι πρωτίστης σημασίας για την προστασία μιας οικογένειας και η ασφαλιστική βιομηχανία έχει τη λύση.

Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, είναι το μόνο πρόσωπο που μπορεί να βοηθήσει τον υποψήφιο πελάτη – ασφαλισμένο να αναγνωρίσει την ανάγκη για σωστό σχεδιασμό και βέβαια, να αποκτήσει πρόσβαση σε τόσο σημαντικές λύσεις.

Πηγή: underwriter.gr

Leave comments

Your email address will not be published.*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to top
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram