Τα νέα μας

Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι

Θα πληρώνει ο μεθυσμένος, που προκαλεί τροχαίο: “Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος από οδηγό που έχει καταναλώσει αλκοόλ τότε η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να αξιώσει από τον μεθυσμένο οδηγό…”

     H υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό. H ποιότητα της ζωής μας βασίζεται πάνω της. Mε γνώμονα τις ανάγκες σας, μελετούμε και προτείνουμε προγράμματα τα οποία:
     α. Συμπληρώνουν τις παροχές του κοινωνικού ταμείου ασφάλισης, με σκοπό να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο νοσοκομειακών παροχών με χαμηλό κόστος.
     β. Λειτουργούν ταυτόχρονα με το κοινωνικό ταμείο, δίνοντας σε εσάς την επιλογή να διαλέξετε ανάμεσα στην ιδιωτική ή κοινωνική ασφάλιση ή το συνδιασμό και των δύο μαζί, για την παροχή νοσοκομειακών υπηρεσιών.
     Aναθέτοντας σε εμάς την μελέτη κατάλληλου ασφαλιστικού προγράμματος, μπορείτε να βρείτε λύσεις των οποίων το κόστος να είναι προσιτό και να σχετίζεται με τις ασφαλιστικές σας ανάγκες.
     Υ.Γ. Bασική προϋπόθεση για τη σωστή ασφάλιση νοσοκομειακής περίθαλψης είναι η καλή υγεία. Στοιχεία που αφορούν αυτήν, είναι απαραίτητα και ζητώνται αρχικά, με σκοπό τη μελέτη σωστής λύσης.

Απάντηση:  Επιλέγουμε την Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας γιατί γνωρίζουμε ότι για την υγεία μας ισχύουν τα παρακάτω…
  • Ανεπάρκεια Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης και αδυναμία εκσυγχρονισμού τους, στα νέα δεδομένα της αγοράς και τις νέες ανάγκες.
  • Χαμηλού επιπέδου συνθήκες περίθαλψης στα Δημόσια νοσοκομεία.
  • Το κόστος μια αξοπρεπούς νοσηλείας σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια είναι πολύ υψηλό.
  • Ο συμπληρωματικός ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης είναι η καλύτερη λύση στην αντιμετώπιση των υψηλών εξόδων και παρέχει στον ασφαλισμένο την πολυπόθητη «αίσθηση της ασφάλειας».
Σε όλες τις ώριμες αγορές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει Επαγγελματίας που να μην είναι καλυμμένος για την ευθύνη του.  Δεν υπάρχει επιχείρηση που προσφέρει υπηρεσίες, που κατασκευάζει έργα, που παράγει ή εμπορεύεται προϊόντα, να μην φροντίζει να έχει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη Αστικής Ευθύνης για τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσει. Βασικό πάντως παραμένει το γεγονός πως ο σύγχρονος επαγγελματίας που διαθέτει τα απαραίτητα εχέγγυα και προσφέρει υπηρεσίες, θα πρέπει να διαθέτει και ασφαλιστική κάλυψη. Παράλληλα, θα πρέπει να γνωρίζει πως μια τέτοια ασφάλιση είναι και ένα άριστο μέσο νομικής προστασίας για τις περιπτώσεις που εγείρονται αξιώσεις εις βάρος του, ή ακόμη κι όταν άδικα κατηγορείται για πιθανό λάθος ή παράλειψη του.

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης καλύπτει την εκ του νόμου αστική ευθύνη του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία) και των υπαλλήλων ή/και αποκλειστικών συνεργατών του, για ζημιογόνες συνέπειες από λάθος ή/και παράλειψη κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. [...]
Ασφάλιση για ενυπόθηκες κατοικίες στην καταπληκτική τιμή των  1,5 ευρώ ανά 1.000 ευρώ κεφάλαιο.
Παράδειγμα: Έχουμε ένα σπίτι το 100 τ.μ. για το οποίο έχουμε πάρει δάνειο 70.000 ευρώ. Η τράπεζα, μας ζητάει ασφαλιστήριο για το 120% του δανείου, δηλαδή 84.000 ευρώ. Άρα το κόστος για την παραπάνω ασφάλεια θα ανέρθει στα 126 ευρώ.
Υπάρχει κάτι άλλο φθηνότερο;
Ο Νόμος προβλέπει την επιβολή αυστηρότατων κυρώσεων σε βάρος των παρανομούντων οδηγών, ιδιοκτητών και κατόχων που θέτουν σε κυκλοφορία ή οδηγούν ανασφάλιστο όχημα. Ειδικότερα:
Στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 489/76 προβλέπεται ότι η κυκλοφορία οχήματος χωρίς το ειδικό, αποδεικτικό της ασφάλισης, σήμα επισύρει την επιβολή των παρακάτω διοικητικών κυρώσεων:
α) αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας με πράξη της Αστυνομικής Αρχής για ένα χρόνο. Η πρόκληση δε ατυχήματος από όχημα χωρίς το προαναφερόμενο ειδικό σήμα, επισύρει την αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια και επί υποτροπής για τρία χρόνια.
β) χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, βεβαιωθέντος με πράξη της Αστυνομικής Αρχής και εισπραττόμενο με τις οικείες διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε, 1.000 Ευρώ για τα λεωφορεία και τα Φ.Δ.Χ., 500 Ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και των 250 Ευρώ για τα δίκυκλα.

Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ανωτέρω νόμου, ορίζεται δέσμη ποινικών [...]

Σε περίπτωση που μου προκαλέσει ατύχημα ανασφάλιστο όχημα, θα αποζημιωθώ και πώς; Βεβαίως. Υπάρχουν δύο (2) τρόποι αποζημίωσης :

Α) Σε περίπτωση που υπαίτιος για την πρόκληση του ατυχήματος είναι ο οδηγός ανασφάλιστου οχήματος, τότε το πρόσωπο που υπέστη ζημία από το ατύχημα αυτό δικαιούται να ζητήσει την πλήρη αποκατάσταση της ζημίας του από το Επικουρικό Κεφάλαιο, το οποίο έχει συσταθεί, μεταξύ άλλων, και για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την καταβολή της αποζημίωσης στον τρίτο ζημιωθέντα, το Επικουρικό Κεφάλαιο δικαιούται να στραφεί κατά του ιδιοκτήτη, κατόχου και οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος και να αναζητήσει ό,τι κατέβαλε στο ζημιωθέντα.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Επικουρικό Κεφάλαιο (Υπατίας 5, 105 57 Αθήνα, τηλ. 210 33 27 400, fax 210 33 27 426-7, www.epikef.gr, e-mail: auxifund@epikef.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Β) Υπάρχει παράλληλα [...]

Για να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα σε περίπτωση εμπλοκής σας σε τροχαίο ατύχημα εκτός Ελλάδος, θα πρέπει να γνωρίζετε τα ακόλουθα :
  •  Λίγες ημέρες, πριν από το ταξίδι σας στο εξωτερικό, θα πρέπει να εφοδιαστείτε με Πράσινη Κάρτα από την ασφαλιστική σας εταιρία στην Ελλάδα. H πράσινη κάρτα αποτελεί έντυπο διεθνώς γνωστό που διευκολύνει τη διαδικασία αποζημίωσης των θυμάτων, καθώς περιέχει πληροφορίες που είναι απαραίτητες για το διακανονισμό της ζημίας.
  • Η Πράσινη Κάρτα καλύπτει την αστική σας ευθύνη έναντι τρίτων σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος και όχι την ασφάλιση προαιρετικών κινδύνων (ασφάλιση πυρός, κλοπής, μικτή ασφάλιση κ.λπ.) που τυχόν διαθέτετε στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε κάλυψη προαιρετικών κινδύνων και στο Εξωτερικό, θα πρέπει να το ζητήσετε και να το συμφωνήσετε ρητά, πριν από την αναχώρησή σας, με την ασφαλιστική εταιρία σας, πληρώνοντας πιθανώς κάποιο επασφάλιστρο.
  • Σε περίπτωση που προκαλέσετε ατύχημα, η δήλωση [...]
Η περιουσία του καθενός εγκυμονεί καθημερινά πολλούς κινδύνους. Δεν έχει σημασία αν  η περιουσία είναι μεγάλη ή μικρή. Εξάλλου με τιμόνι την καλή  διαχείριση και φροντίδα η περιουσία αυξάνεται. Πως μπορεί όμως να γίνει αυτό όταν μια απροσδόκητη καταστροφή   ακυρώσει τους κόπους μιας ζωής; «ΖΗΤΗΜΑ ΚΟΣΤΟΥΣ…
ΑΛΗΘΕΙΑ Ή ΜΥΘΟΣ;»

Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιουσίας, που  αφορά την προστασία από τον βασικό κίνδυνο της φωτιάς  μίας μέσης κατοικίας 100 τετραγωνικών μέτρων, δεν ξεπερνάει τα 66 ευρώ σε ασφάλιστρο ανά έτος, μια ασήμαντη δαπάνη μπροστά στην εξασφάλιση μιας αξίας που αντιστοιχεί σε κεφάλαιο συνολικά 120.000,00 ευρώ.
Επίσης ο αποτελεσματικότερος και οικονομικότερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες που προκαλούν οι διαρρήξεις,  είναι η ασφάλιση.
Όσα μέτρα προστασίας – αποτροπής του κινδύνου της κλοπής και αν λάβουμε, ο κλέπτης εάν σκοπεύει να κάνει τη δουλειά του, θα βρει τον τρόπο.
Σήμερα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικίας έχου τις εξης παροχές όπως οι παρακάτω:


  • Πυρκαϊα-Κεραυνός
  • Ευρεία Έκρηξη
  • [...]
1. Είμαστε μια επιχείρηση η οποία πιστεύει, στην όσο το δυνατόν καλύτερη ποιοτικά εξυπηρέτηση των πελατών μας. Έχουμε βαθιά γνώση των προϊόντων, απόρροια της μακροχρόνιας πείρας και της συνεχούς εκπαίδευσης. Είμαστε ασφαλισμένοι για τυχόν λάθη και παραλείψεις προς τρίτους και μέχρι του ποσού του 1.000.000 Ευρώ ανά περίπτωση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Είμαστε αντικειμενικοί στις συμβουλές μας, καθώς και στις προτάσεις μας, και αυτό το πετυχαίνουμε γιατί είμαστε ανεξάρτητη επιχείρηση, συνεργαζόμαστε με πολλές εταιρίες και δεν δεσμευόμαστε από καμία για την αποκλειστική προώθηση των δικών της προϊόντων. Σας δίνουμε τη δυνατότητα σύγκρισης ανάμεσα σε διαφορετικά προγράμματα, προκειμένου να διαμορφώσουμε μαζί το καλύτερο ποιοτικά πρόγραμμα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες, στο μικρότερο δυνατόν κόστος. Με δυο λόγια : σας βοηθάμε να αγοράσετε το καλύτερο!
3. Καταλαβαίνουμε τις ανάγκες σας. Και για να το κάνουμε αυτό σας ακούμε. Σχεδιάζουμε τα προγράμματα με βάση τις ανάγκες σας και όχι το αντίστροφο. Και πάνω [...]
Back to top
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram